Disclaimer

Inhoud
De door AroundTown verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AroundTown kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. AroundTown en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. AroundTown aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door AroundTown worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van AroundTown.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van AroundTown omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Beeldrecht en auteurrechten van beeld en tekst op de site
We hebben de grootste zorg besteed aan auteursrechten voor de gebruikte foto’s van de site. Foto’s en teksten mogen onder geen beding gebruikt worden voor commerciele doeleinde zonder explicite toestemming.